Najczęsciej zadawane pytania

Jak wyposażona będzie szkoła?
Szkoła będzie finansowana przez DfE więc początkowo będzie wyposażona tak jak każda inna szkoła powszechna ale na pewno będziemy szukać sponsorów (tak jak większość free schools) na dodatkowe wyposażenie czy sprzęt jak np. Ipady, laptopy, dodatkowe wyposażenie sali gimnastycznej czy biblioteki.

Czy planowane jest wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych?

Aby DfE wydało zgodę na otwarcie szkoły, jednym z wymogów jest posiadanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Planujemy szeroką gamę zajęć sportowych, artystycznych, naukowych itd. zależnie od popytu. Będzie też świetlica rano i po południu.

Czy do szkoły będą mogły uczęszczać dzieci różnych narodowości?

Ponieważ free schools to szkoły powszechne obowiązuje admissions policy (regulamin przyjęć). Do szkoły będą mogły uczęszczać dzieci każdej narodowości, rasy czy wyznania – jak będzie w praktyce to się okaże. Dla dzieci, które nie mówią po polsku będziemy prowadzić dodatkowe lekcje i tak samo dla dzieci, które nie mówią po angielsku – lekcje angielskiego.

Gdzie i kiedy szkoła powstanie?

Szkoła najprawdopodobniej powstanie w południowo-wschodniej części Londynu. Wciąż prowadzimy badanie rynkowe gdzie jest najwięcej osób chętnych, żeby posłać swoje dzieci do naszej szkoły- tam gdzie będzie ich najwięcej tam powstanie szkoła. Badania potrwają do maja 2015 kiedy to mija termin składania wniosków do DfE.  Jeśli chodzi o otwarcie to planujemy na wrzesień 2016 – dużo zależy też od tego, czy na czas znajdziemy odpowiedni budynek ale jest jeszcze czas więc jesteśmy dobrej myśli.

W jakim języku będą prowadzone lekcje?

Zajęcia będą prowadzone głównie po angielsku ok. 70% programu tzn. “angielskie przedmioty”: angielski, matematyka, nauki przyrodnicze, historia z geografią, informatyka itd. Tych przedmiotów uczyć będą nauczyciele angielskojęzyczni, którzy posiadają QTS (brytyjskie kwalifikacje nauczycielskie) . Przedmioty polskie: j.polski z literaturą, historia z kulturą oraz geografia Polski będą odbywać się po polsku i do tego celu planujemy zatrudnić nauczycieli polskojęzycznych, a najlepiej dwujęzcznych, którzy posiadajaą QTS.

Kto jest inicjatorem tego projektu?

Inicjatorem projektu jest nauczycielka Magdalena Dehiles – mieszka w Londynie od 15 lat i od 7 lat uczy w szkołach podstawowych w Londynie.
Skąd wziął się pomysł na taką szkołę podstawową i dlaczego?
Pomysł zrodził się podczas poszukiwania szkoły średniej dla starszej córki. Poszłyśmy na dni otwarte Free Greenwich School i byłyśmy pod wiekim wrażeniem. Przemówienie Pani dyrektor było bardzo przekonujące. Mówiła ona z wielką pasją. o osiągnięciach dzieci oraz o tym, jakie mają aspiracje.  Widać było, że nauczycielom w tej szkole bardzo zależy aby każde dziecko osiągnęło zamierzony cel i szkoła bardzo aktywnie dążyła do tego, aby te cele dzieciom pomóc zrealizować. Okazało się, że szkołę założyli nauczyciele wraz z rodzicami, i że jest więcej takich szkół a w tym szkoły dwujęzyczne. W interenecie znalazłam informacje na temat Judith Kerr Primary School na Herne Hill (dwujęzyczna szkoła niemiecka) i skontaktowałam się z jej założycielami, oni opowiedzieli mi jak przebiegał proces powstawanie ich szkoły, i tak się zaczęło. Później skontaktowałam się z La Fontaine Academy na Bromely (francuska szkoła dwujęzyczna) i tak zawiązała się grupa konsultacyjna osób, które bardzo chętnie udzielają informacji i porad.

Czy jest to szkoła polska?

Nie.  Szkoła będzie szkołą dwujęzyczną angielsko – polską.

Czego moje dziecko będzie się uczyć?

Nauka w szkole odbywać się będzie według brytyjskiego programu nauczania w szkołach podstawowych (National Curriculum) w języku angielskim. Program będzie poszerzony o przedmioty w języku polskim takie jak: j. polski z literaturą, historia Polski z kulturą oraz geografia Polski.

Moje dziecko nie mówi po polsku. 

Dla dzieci niemówiących lub mówiących słabo po polsku szkoła proponuje program interwencyjny tzn. codzienne, krótkie mini lekcje języka polskiego  w ramach lekcji w małych grupach lub indywidualnie.

Czy to szkoła katolicka?

Nie. Szkoła pozostanie instytucją swiecką.

 

Czy poziom nauczania w akademii nie będzie niższy niż w innych szkołach podstawowych?

Zdecydowanie nie. Poziom nauczania w akademiach z założenia musi być wyższy niż w innych szkołach – jest to jeden z warunków założenia takiej szkoły 🙂 Dfe wyda zgodę na założenia akademii tylko wtedy,gdy program, nauczania będzie innowacyjny, unikatowy i wymagający.

Czy po skończeniu szkoły dziecko da sobie radę w szkole  sredniej?

Zdecydowanie tak! W szkole będzie realizowany taki sam program jak w innych podstawówkach z dodatkowym elementem przedmiotów polskich. Ponadto  planuje się poszerzenie szkoły o gimnazjum (secondary school).

Co oznacza, że szkoła jest niezależna od rządu lokalnego – council’u? Czy to ma znaczenie?

Oznacza to, że szkoła dostaje dofinansowanie bezposrednio z Dfe (Wydziału Edukacji) i bezposrednio mu podlega. W rezultacie ma większą swobodę w dysponowaniou finansami (a także zostaje więcej w budżecie gdyż nie ma żadnych po drodze ‘posredników’) i może więcej wydać na ciekawe projekty edukacyjne np. na sprzęt komputerowy dla szkoły, dodatkowe lekcje, zajęcia pozalekcyjne itd.

Moje dziecko teraz zaczęło reception czy jest szansa, że szkoła będzie miała za 2 lata 2 klasę szkoły podstawowej i czy będę mogła przenieść tam dziecko?

Jest szansa pod warunkiem, że będzie minimalna ilosć chętnych aby utworzyć 2-gą klasę. Dfe wyda zgodę, jeżeli taka będzie, ale im więcej chętnych tym większa szansa:) Dlatego ważna jest rejestracja na naszej stronie. Musimy wykazać realne zainteresowanie. Początkowo planowalismy utworzyć tylko Reception class (50 – 60 uczniów) ale ponieważ jest duże zainteresowanie dzieci, które rozpoczną 1-szą klasę (Year 1) we wrzesniu  2016r. postanowilismy poszerzyć nabór. Jesli bedzie przybywać chętnych też w kolejnych rocznikach nabór zostanie poszerzony. Dziecko będzie można przeniesć wypełniając odpowiedni formularz (więcej informacji po uzyskaniu zgody od Department for Education  po 8 Maja 2015).

 

 

 

20140905_194855

 

 

Advertisements

One thought on “Najczęsciej zadawane pytania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s